Wat gebeurt er na jouw ziekmelding vanuit de Wet Verbetering Poortwachter?

Wat gebeurt er na jouw ziekmelding vanuit de Wet Verbetering Poortwachter?

< All Topics

Wat gebeurt er na jouw ziekmelding vanuit de Wet Verbetering Poortwachter?

Wanneer je je ziek meldt op je werk, krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Jij niet alleen trouwens, je werkgever ook.

Dat geldt ook als je je been gebroken hebt of de griep hebt en met een week verwacht weer aan het werk te zijn. Alleen dan merk je niet zo veel van deze wet. Wel als je langduriger ziek bent.

Natuurlijk weet je dat niet van te voren. Maar toch is het wel handig om te weten wat er dan op je af komt en ook wat er van je verwacht wordt. En wat de plichten zijn van je werkgever. Scheelt een hoop ellende, onzekerheid en dus stress. En we weten allemaal wat stress met je reuma doet.

》Kijk je liever de video? 

Jouw ziekmelding en dan ...

Na je ziekmelding, zal je werkgever je ziekmelding doorzetten door jullie bedrijfsarts of de arbo-dienst. Dat zijn ze ook verplicht om te doen. Het hele traject duurt maximaal 104 weken (2 jaar dus).

Het uitgangspunt van de hele wetgeving is duidelijk: Gij zult er alles aan doen om zo snel als mogelijk weer aan het werk te zijn. We hebben nou eenmaal als land afgesproken dat we mensen zo veel mogelijk aan het werk willen houden. Dat brengt rechten én plichten met zich mee. Voor jou en je werkgever.

Probleemanalyse en plan van aanpak

In de eerste 6 weken van je ziekmelding stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Wat staat daar in? Het is een formulier van het UWV waar naast algemene contactgegevens in staat wat voor werk je doet, hoeveel uur je nu werkt en wat je klachten en beperkingen zijn. En wat het doel van de re-integratie is op de lange termijn. Dat doel wordt ook het doel van het plan van aanpak. Daarom krijg je meestal ook in die eerste 6 weken een oproep om bij je bedrijfsarts te komen. Voor ieder rapport of plan dat opgesteld wordt, geldt dat jij akkoord moet gaan met het rapport voordat het verspreid wordt. De bedrijfsarts heeft ook geheimhoudingsplicht. Je medische gegevens staan dan ook niet in de probleemanalyse. Zoals gezegd, wel welke beperkingen je ervaart. Wat er wel in kan staan is bijvoorbeeld dat je maximaal 2 uur achter elkaar achter een computer kan zitten. wat er niet in zal staan is dat je door reumatoïde artritis last krijgt van je knieën als je te lang zit. Of van je polsen. Of, nou ja, noem maar op.

Vanuit de probleemanalyse ga je samen met je werkgever een plan van aanpak opstellen. Welke acties gaan jullie nemen om het gestelde doel te bereiken? Welke actie kun jij zelf nemen? Geef hierin ook aan waar jij behoefte aan hebt, wat heb jij nodig om te kunnen reïntegreren. Dat kunnen kleine dingen zijn, denk aan een aanpassing in taken, waardoor je minder werkdruk hebt en meer afwisseling in je houding. Maar ook een uitgebreidere begeleiding om een betere balans te vinden en te houden is mogelijk.

In de periode hierna wordt iedere 6 weken gekeken op het plan van aanpak nog klopt of dat bijsturing of aanpassing nodig is. Dit is ook de reden dat je vaak om de 6 weken bij de bedrijfsarts een afspraak hebt. Maar… de evaluatie gesprekken zullen vooral ook tussen jou en je werkgever zijn. Een casemanager maakt vaak de rapportages en zorgt dat alles volgens de tijdlijn van de wetgeving verloopt. Enne psstt… je mag ook vaker dan 1x per 6 weken een gesprek hebben. Heb je behoefte aan een gesprek, doe dat dan! Heb je een update te geven omdat je bij je reumatoloog bent geweest, geef die update. Blijf in gesprek met je werkgever. Niet omdat het van de wet moet, maar omdat het je werkgever is. Die simpelweg ook gewoon je salaris iedere maand betaalt. En ook hier geldt, je hoeft geen medische details te geven. Maar je kunt bijvoorbeeld wel doorgeven dat je gaat starten met nieuwe medicatie waarbij de verwachting is dat je de eerste 3 weken minder energie hebt. Dan kun je samen kijken hoe je daar op in kunt spelen.

1e jaarsevaluatie

In week 52 (heel verrassend na 1 jaar) volgt de 1e jaarsevaluatie. Deze wordt opgesteld door je bedrijfsarts. In de 1e jaarsevaluatie komt ook de vraag of spoor 2 in gang is gezet. Spoor 2 houdt in dat gekeken wordt naar werkzaamheden bij een andere werkgever, wanneer de verwachting is dat werk bij je eigen werkgever niet mogelijk zal zijn. In deze periode wordt vaak ook een arbeidsdeskundig advies gevraagd. Heb je nou, vaak samen met je bedrijfsarts, het idee dat terugkeren in je eigen werk niet realistisch is, wacht dan niet tot het 1e jaar voorbij is. Maar ga actief aan de slag met het 2e spoor. Dan heb je daar meer tijd voor en dat kan ook duidelijkheid geven, voor jou zelf en voor je werkgever.

In de tussenliggende periode blijft de evaluatie om de 6 weken staan.

In week 91 moet het hele dossier naar het UWV gestuurd zijn. Let op: hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Omdat jij een WIA aanvraag doet en eventueel ontvangt, je werkgever moet wel zijn deel op sturen.

Previous Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage berekend?
Next Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts?
Inhoud
×